• กระเป๋าย่ามปักข้อความ "WALK IN ME FOOTPRINT"
  • ขนาดกระเป๋า: กว้าง 36 ซม.; สูง 39 ซม.
  • สายสะพายไหล่ยาว 48 ซม.
  • ชนิดผ้า: ผ้าฝ้ายไม่ฟอกย้อม